Gode råd til at opnå den rigtige erstatning efter en trafikulykke

Hvis uheldet er ude og du kommer ud for en trafikulykke, så er det vigtigt at huske at undersøge om du har ret til nogen erstatning og i så fald hvilken erstatning du kan have ret til. Det kan være ret så svært at vide hvad der er rigtigt og forkert og for at sikre dig bedst muligt er der derfor samlet et par gode råd til dig, når du skal have den helt rigtige erstatning på plads.

 

Når adrenalinen pumper den rationelle del væk

En erstatning er en form for godtgørelse til dig der har været udsat for noget, der efterfølgende vil begrænse din normale tilværelse. Når der er tale om en erstatning efter trafikulykke, så ser man på hvilke mén som trafikulykken har resulteret i og i samme forbindelse, hvad du fremover vil opleve at blive begrænset af.

Lige efter en ulykke kan man i nogle tilfælde opleve at adrenalinen pumper på højtryk og at man får uanede kræfter og uanede mangler på dømmekraft i forhold til hvor hårdt kroppen er blevet ramt. Det ses derfor i nogle tilfælde, at personer der har været involveret i en ulykke hårdnakket påstår, at alt er fint.

En person der bare rejser sig op efter en ulykke skal stadig forbi skadestuen for at få en lægefaglig vurdering af situationen. Det kan være en kamp at overbevise personen om dette, fordi personen stadig er i en choklignende tilstand.

 

Sørg for at sikre dig at dokumentationen er på plads

Det er dog uhyre vigtigt at man får overtalt personen til at tage forbi skadestuen og især hvis der skal kunne være tale om en eventuel erstatning som egentlig er på sin plads. Kroppen vil først viser sine sandheder når adrenalinen i kroppen atter er gået ned i gearing og det er altså et krav at der ligger en lægefaglig vurdering på skaden der er sket.

Det er også vigtigt at du generelt gemmer al dokumentation som skal bruges i en evt. erstatningssag. Det vil her bl.a. være lægens journalføring af dig lige efter skaden er sket, politiets rapporter og hvis du får nogen form for udgift ved at være udsat for en ulykke, så skal al dokumentation på disse udgifter også gemmes.

Der veksles mellem midlertidige og varige poster. En advokat indenfor området vil let kunne forklare dig, hvad det helt præcist handler, men det vedrører bl.a. poster som godtgørelse for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse ved varige mén mv.

 

Svie og smerte, varige mén og tabt erhvervsevne

Når du har været udsat for en ulykke og indtil at der er fastsat hvor mange procent der udgør varige mén, vil der for hver dag der går hvor du er sygemeldt, kunne være tale om en erstatning for svie og smerte. Det kan godt tage lidt tid, før du får en fastsættelse af din méngrad, så det er derfor i nogle tilfælde et højt beløb, der ikke må glemmes.

Når du har fået fastsat din méngrad og viser det sig at være mere en 5%, så vil der være en erstatning for varige mén også. Også den tabte erhvervsevne opgøres i procenter og her skal der altså være tale om en forandring der udgør mere end 15% for at få en erstatning.