Økonomi

Har du styr på de samfundsøkonomiske begreber?

Her er en oversigt over de vigtigste samt deres betydning.   BNP: Værdien af den samlede produktion i et samfund. Økonomisk Vækst: Den årlige procentvise ændring i BNP. Produktionsfaktorer: De faktorer, som medgår til produktion af varer og tjenester. Der skelnes mellem arbejdskraft, kapital og råvarer (Herunder energi) Produktivitet: Den ændring, der sker i produktionens …

Har du styr på de samfundsøkonomiske begreber? Læs mere »