3 metoder til risikostyring på aktiemarkedet

Risikostyring er afgørende for aktieinvestorer

Hvis du investerer i aktier, er du formentligt allerede klar over, at der kan være stor risiko forbundet hermed. Lige såvel som aktier kan stige i værdi, kan de også risikere at falde, og sørger du ikke for at styre din risiko på aktiemarkedet, kan du derfor risikere at lide store tab, hvis uheldet er ude.

Af samme grund er det derfor interessant for aktieinvestorer at se nærmere på de muligheder, der findes til at styre risikoen. For selv om investering ikke er så teknisk endda, kan risikostyring alligevel forvirre. I denne artikel forklarer vi derfor tre forskellige metoder, som du kan bruge til at styre din risiko, så den matcher din investeringsprofil.

 

Børsnoterede optioner

Når du ønsker at minimere risiko på en specifik aktie, er børsnoterede optioner en god mulighed. En option er nemlig en aftale, der – som ordet indikerer – giver dig mulighed for, men ikke pligt til, at købe eller sælge en given aktie (eller et andet finansielt aktiv for den sags skyld) til en fastsat kurs på et fremtidigt tidspunkt.

Et eksempel kunne være, at du ønsker at købe en aktie til en bestemt kurs, men da du endnu ikke har den fornødne kapital til rådighed, kan du ikke købe den her og nu. Ved at bruge en option kan du allerede nu låse kursen fast – det eneste, det koster dig, er en præmie for at indgå aftalen. Præmiens størrelse kender du på forhånd, og du kan dermed fjerne risikoen ved den enkelte investering.

 

Diversificering

En anden måde at styre din risiko på er at diversificere din portefølje; altså at sørge for at købe flere forskellige aktier afhængigt at, hvor meget du ønsker at sprede risikoen. Generelt gælder det, at jo flere forskellige aktier du køber, jo mindre bliver både risiko og gevinstpotentiale. Du kan dermed justere på begge ved at diversificere din portefølje derefter.

 

Viden

Der er sikkert ikke mange investorer, der tænker over det, men den allerbedste metode til at begrænse din risiko er uden sammenligning viden. Ved at sætte dig grundigt ind i de selskaber, du investerer i, minimerer du også risikoen for, at der er noget, du har overset. Jo bedre en aktieanalyse, du laver af selskabet, jo mindre er risikoen for, at noget går galt efterfølgende.

Desværre er der mange investorer, der ikke sætter sig grundigt nok ind i de selskaber, de investerer i, og et afsluttende råd herfra bør derfor være – husk nøje at studere de selskaber, du investerer i, inden du trykker på købsknappen!